четвъртък, 21 март 2013 г.

Политическите сили от Добрич не постигнаха съгласие за ръководния състав на РИК

Съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС на Централната избирателна комисия, днес, 21 март, Областният управител Желязко Желязков проведе консултации относно състава на Районната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители.
На консултациите присъстваха упълномощени представители на: ПП ГЕРБ – Живко Мартинов; Коалиция за България – Недко Марчев и Надежда Василева; ПП ДПС – д-р Ердинч Хаджиев; Коалиция от партии „Синята коалиция - СДС, ДСБ, Обединени земеделци, БСДП, РДП" – Румен Чамурлийски; предизборна коалиция „Синята коалиция” /Иван Костов/ - Милена Желева – Керанова; ПП ”Атака” – Атанас Атанасов; ПП НДСВ - д-р Георги Желев.
Областният управител Желязко Желязков откри консултациите, като припомни основанието за тяхното свикване: съгласно изискванията на чл. 27, ал. 2, във връзка с § 6, т. 4 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2167-НС от 15.03.2013 г. на Централната избирателна комисия. В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и указанията на ЦИК, в избирателни райони до 9 мандата, какъвто е 8-ми МИР Добрич, РИК ще се състои от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите, е както следва: ПП ГЕРБ - шестима, „Коалиция за България" и ДПС - по двама, Атака, Синята коалиция и НДСВ - по един.
В хода на консултациите, политическите сили внесоха поименно своите предложения за членове на РИК.
Кандидатурата за председател на РИК, предложена от ПП ГЕРБ, бе за адвокат Добромир Добрев. Присъстващите не направиха други предложения и постигнаха съгласие партия ГЕРБ да получи председателското място.
При обсъжданията на кандидатурите за позициите на зам. председател и секретар в ръководството на РИК, участниците в консултациите не се споразумяха.
В резултат на проведените дискусии, парламентарно представените партии и коалиции, не постигнаха споразумение за излъчване на заместник председател и секретар на РИК и съгласно § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 27, ал. 6 и 7 от Изборния кодекс, протоколът с направените предложения ще бъде изпратен от Областния управител в ЦИК, която следва да назначи Районната избирателна комисия. Крайният срок е 27 март.

Няма коментари:

Публикуване на коментар