четвъртък, 3 март 2022 г.

Среща на Албена Симеонова с министъра на туризма Христо Проданов

Среща на Албена Симеонова с министъра на туризма Христо Проданов по повод свободното къмпингуване.

В ход е огранизиране на кръгла маса в Шабла, на която ще се съберат всички заинтересовани страни – МТ, МОСВ, МРРБ, кметове на общини и кметства, НПО, работещи по темата, местни предприемачи и други. 

Този вид къмпингуване най-сетне трябва да бъде облечено в законова рамка в полза на околната среда и в подкрепа на местните власти. В момента безразборното паркиране на кемпери, каравани и коли върху дюни, в защитени територии, в зони от Натура 2000, както и липсата на организирано събиране на отпадъци, както и на тоалетни и вода, създава проблеми за околната среда и носи огромни разходи за общините. 

В момента в МТ се работи активно по проект на нормативен документ, който ще реши проблемите. Ние, от Зелено Движение, вече проучихме опита на други страни с подобна практика. Надяваме се, че за предстоящия летен сезон ще имаме адекватно законодателство в полза на любителите на дивото къмпингуване и околната среда, както и облекчение за общините!

Няма коментари:

Публикуване на коментар